خانه / msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

گیـــــرَم که بـــــاخـته اَم

اما کسی جرات ندارد به
من دست بزند یا از صفحه
بازی بیرونم بیندازد، شوخی
نیست مـن شــــــاه شَطــرَنجـَــم !!!
صبورم و عجول!! سنگین...
سرگردان... مَغــــــرور...
اخلاقم گـــَـــــــــــند است؟؟
به خودم مربوط است

غـــــُـــــرورم از حد گذشته است؟؟
به خودم مربوط است

تمام زندگی ام خـــودخـواهــــــــانه است؟؟
زندگی خودم است

از عده ای مـــُـــتِـنَفـِّــر شده ام؟؟
به خودم مربوط است

از ناصحان خــــوشــَــم نمی آید؟؟
سلیقه ی خودم است

عده ای را به فــَــرامــوشـــــــــی سپرده ام؟؟
حافظه ی خودم است

دلم می خواهد این گونه باشم

مجبور به تحمل من نیستید من همینم راضـــیم از خـودم

درباره alfa

حتما ببینید

زاهدی:‌ بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است

هرمزبان:رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان این که بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است که مصالح نظام را در اولویت قرار می دهد، اظهار کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان باید به عنوان یک لازمه تحقق زیرنظام منابع انسانی به طور کامل مورد اجرا گذاشته شود.

نوشته زاهدی:‌ بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است اولین بار در پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان پدیدار شد.