خانه / msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

مـــــــــــــــــــــــــــــــن..؟!
چه دوحرفیه وســــــــــــــوسه انگیزیست.....
این من!
فقط برای خودم هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم...خود خودم ! مال خودم !
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبورم و عجول!!
سنگین...سرگردان...مـــــــــــــــــــــــــــــغرور...لجباز....با یک پیچیدگی ساده و مقداری
بی حوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلگیه زیــــــــــــــاد!!!
و برای تویی که چــــــــــــــــــــــــــهره های رنگ شده را می پرستی,
نه سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت آدمی ,
هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ ندارم.
راهــــــــــــــــــــت را بگیــر و بـــــــرو

درباره alfa

حتما ببینید

زاهدی:‌ بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است

هرمزبان:رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان این که بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است که مصالح نظام را در اولویت قرار می دهد، اظهار کرد: طرح رتبه بندی فرهنگیان باید به عنوان یک لازمه تحقق زیرنظام منابع انسانی به طور کامل مورد اجرا گذاشته شود.

نوشته زاهدی:‌ بطحایی انسانی متدین و از بدنه آموزش و پرورش است اولین بار در پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان پدیدار شد.