خانه / msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

msk.loxblog.com 1970-01-01 00:00:00

هی لاشی.... الان کجاشی؟....باهاشی؟...روپاشی....تو جاشی...

زنده باشی... هی لاشی نمیخواد بگی من به عشقم رسیدم تو خوش باشی

ولی اینو بدون لیاقتشو نداشتی با ما یاشی...!

لاشی به اونم میگی دوس داری همیشه باهاش باشی؟...!

برو ولی هنوز آرزو میکنم خوشبخت یاشی!....

فراموش کردنت با ما لاشی!...

تو قاطی بهترینها که باشی بزرگترین حسرتت اینه که با ما باشی....

اصلا ما لاشی.... تو چرا حرص میخوری با ما باشی؟.....

اصلا ما لاشی مهم اینه که شما که مثلا مثلا خیلی شاخی درگیر ما باشی..

درباره alfa

حتما ببینید

مراقبه روزانه “یکسال معجزه” 27 مهر

بیست و هفتم مهر:   هیچ چیزی به کار نخواهد افتاد، مگر اینکه تو آن را انجام دهی.

   خدمتگذاری در نیکوتینی های گمنام برایم آسان بود زیرا بسیاری از اعضای جلسه خانگی ام در نیکوتینی های گمنام خدمت می کردند. اولین خدمتم خوشآمدگویی بود. سپس خدمت منشی و عاقبت خدمت نماینده بین گروه را پذیرفتم. با شروع خدمت به مرور وسوسه مصرف نیکوتین کاهش یافت و پس از مدتی کاملا از میان رفت. به طور یقین، اطمینان دارم به واسطه انجام خدمات صادقانه وسوسه مصرف نیکوتین از من گرفته شد.

برای امروز، می دانم خدمت چیزیست که در درجه اول آنرا برای خود انجام می دهم. اگر در این راه کمکی هم به دیگران شود پاداشی مضاعف دارد.