خانه / مقامات نظامی آمریکا

مقامات نظامی آمریکا

آماده سازی طرح حمله پیشدستانه به سایت‌های موشکی کره شمالی

مقامات نظامی آمریکا از آماده سازی طرحی توسط پنتاگون برای حملات پیشدستانه به سایت‌ های موشکی کره شمالی خبر دادند.

ادامه مطلب »