خانه / روی تابلوی مدرسه چی بچسبونیم؟

روی تابلوی مدرسه چی بچسبونیم؟

عکس نوشته: انسان سازی (مطالبات رهبری)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

عکس نوشته: متعلم هم باید تکریم شود (مطالبات رهبری)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

عکس نوشته: روحیه کار، استقلال و علم طلبی نه مدرک طلبی

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

عکس نوشته: حق بزرگ معلم (منویات رهبری)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

عکس نوشته: از خواب شب هم باید زد (مطالبات رهبری)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما

.: مناسب برای مساجد و مدارس :.

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: اهمیت فوق العاده!

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی : یا زهرا (س)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: امام رئوف

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصاویر تلیک نمایید ...

... برگرفته از لبیک یا حسین ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: خروجی آموزش و پرورش

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... برگرفته از لبیک یا حسین ... 

ادامه مطلب »

طرح “کار در جمهوری اسلامی…”

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

شهیده دانش آموز زینب کمائی + مستند

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

... مستند این شهیده را از اینجا حتما ببینید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: سرمایه و ذخیره های آینده

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح “تربیت نسل نو”

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: جوان زنده و بانشاط

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

طرح دانش آموزی: استعدادها هدر نرود…

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

همت باید در مدارس بر این باشد…!!!

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

دانش آموزان و دانشجویان و جوانان، پایه های اصلی انقلاب…

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »

کار فرهنگی، کار خبره ها!

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

ادامه مطلب »