خانه / وصیت نامه شهیدان / وصیت شهید علی اکبر افشون

وصیت شهید علی اکبر افشون


شهید علی اکبر افشون


برای مطالعه «وصیتنامه شهدا» لطفاً اینجا را کلیک کنید.درباره alfa

حتما ببینید

وصیت شهید عوض ایروانچی


شهید عوض ایروانچی


برای مطالعه «وصیتنامه شهدا» لطفاً اینجا را کلیک کنید.