خانه / نباید بگذاریم اقتصاد ایران احیا و روپا بازسازی شود و سریع بتواند تئوری اقتصاد مقاومتی رهبر را عملیاتی و پیاده سازی کند و با فشار اقتصادی می توانیم سرعت براندازی نظام بالاتر بالاتر ببریم

نباید بگذاریم اقتصاد ایران احیا و روپا بازسازی شود و سریع بتواند تئوری اقتصاد مقاومتی رهبر را عملیاتی و پیاده سازی کند و با فشار اقتصادی می توانیم سرعت براندازی نظام بالاتر بالاتر ببریم

اتاق فکر ایران-امریکا برای براندازی و ساقط کردن رژیم ایران:

ما می توانیم از کاتالیزور فشار اقتصادی بعنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده برنابودی اقتصاد ایران استفاده کنیم

و هرچه این فشارها را بیشتر کنیم و عرصه های اقتصادی مختلف را بر مردم ایران بیشتر ببندیم نظام پشتوانه های مردمی خود را از دست خواهد داد

و استانه تحملی مردم عادی به مرز فروپاشی کامل می رسد

فشارهای اقتصادی باید تا پیدا کردن مرز فروپاشی اقتصادی مردم ایران حفظ اعمال شود تا ان نقطه اشکار شود

حالا ما با کمک فشارهای اقتصادی نامحدود و گسترده خود شاهد 2 گروه ایرانی خواهیم بود

ایرانی هایی که مجبور به خروج از کشور و مهاجرت هستند تا از داخل سیستمی که این فشارهای مدام بدان وارد می شود خارج و معیشت عادی تجربه کنند

دوم گروه دیگری از ایرانی ها هستند که یا منافع در نظام حکومت دارند و وابستگان به نظام هستند و گروه دیگر که پای اعتقادات ارمانها مقاومت می کنند که این هر دو گروه مجبورند تا اخرین نفس در ایران و این سیستم تحت فشار بمانند و تمام فشارها را تا اخر عمر تحمل کنند 

درباره alfa

حتما ببینید

همه ایرانی ها، سپاهی هستند

http://6siasifoori2.niloblog.com/p/721/- همه ایرانی ها، سپاهی هستند

اولین بار در نیلوبلاگ پدیدار شد.