خانه / تحصیل / عکس نوشته: روحیه کار، استقلال و علم طلبی نه مدرک طلبی

عکس نوشته: روحیه کار، استقلال و علم طلبی نه مدرک طلبی

… برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید …

درباره alfa

حتما ببینید

عکس نوشته: از خواب شب هم باید زد (مطالبات رهبری)

... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...