خانه / امریکا ارکان اصلی قدرت ایران دقیق شناسایی کرده و سعی در استفاده ابزاری از تاکتیک فشار بیشتر و گرفتن باج امتیاز بیشتر از ایران برای تغییر رفتار راهبرد و رویکرد منطقه ای و داخلی ایران است

امریکا ارکان اصلی قدرت ایران دقیق شناسایی کرده و سعی در استفاده ابزاری از تاکتیک فشار بیشتر و گرفتن باج امتیاز بیشتر از ایران برای تغییر رفتار راهبرد و رویکرد منطقه ای و داخلی ایران است


درباره alfa

حتما ببینید

همه ایرانی ها، سپاهی هستند

http://6siasifoori2.niloblog.com/p/721/- همه ایرانی ها، سپاهی هستند

اولین بار در نیلوبلاگ پدیدار شد.