خانه / دیگر حوزه های سیاسی / اعضای شورای شهر رباط‌کریم‌ بومی‌گزینی را در تعیین شهردار ملاک قرار دهند

اعضای شورای شهر رباط‌کریم‌ بومی‌گزینی را در تعیین شهردار ملاک قرار دهند

هرمزبان:فرماندار ‌رباط کریم با اشاره به لزوم بومی‌گزینی در انتخاب شهرداران گفت: قانون در این مورد صراحت کامل دارد که فرد باید در محل خدمت خود سکونت داشته باشد.

نوشته اعضای شورای شهر رباط‌کریم‌ بومی‌گزینی را در تعیین شهردار ملاک قرار دهند اولین بار در پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان پدیدار شد.

درباره alfa

حتما ببینید

مدیران متخلف نه تنها باید از سازمان بازرسی بترسند، بلکه باید وحشت داشته باشند

هرمزبان:رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازداشت یکی از مدیران عالی استانی گفت: اخیراً یکی از مدیران در یکی از استان‌ها بازداشت شد، سازمان بازرسی کل کشور چندین ماه روی پرونده این مدیر کار کرده است.

نوشته مدیران متخلف نه تنها باید از سازمان بازرسی بترسند، بلکه باید وحشت داشته باشند اولین بار در پایگاه خبری هرمزبان اخبار هرمزگان پدیدار شد.